Hoppa till sidans innehåll

Publicering av ny EU-förordning

15 OKT 2018 12:49
  • Skapad: 15 OKT 2018 12:49

I Europeiska unionens officiella tidning kan man läsa att om fastställandet av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91.

Vad som är särskilt intressant är kommentarerna om modellflygning i pkt 34;

"Modellflygplan anses vara obemannade luftfartyg i den mening som avses i denna förordning och används primärt för fritidsändamål. I de delegerade akter och genomförandeakter om obemannade luftfartyg som antas på grundval av denna förordning bör det beaktas att sådana modellflygplan hittills har uppvisat god säkerhet, särskilt de som flygs av medlemmar av modellflygföreningar eller modellflygklubbar som har utvecklat särskilda uppförandekoder för sådan verksamhet. När kommissionen antar dessa delegerade akter och genomförandeakter bör den dessutom ta hänsyn till behovet av en smidig övergång från de olika nationella systemen till det nya unionsregelverket, så att det är möjligt att fortsätta att flyga modellflygplan som i dag, samt med beaktande av befintlig bästa praxis i medlemsstaterna."

Det förefaller som att man nu särskiljer klassisk modellflygning från kameraförsedda drönare och att vi därmed borde ha goda förutsättningar att åtminstone behålla nuvarande regelverk i Sverige.

Hela dokumentet kan du läsa här.

Skribent: Magnus Bernroth
Epost: This is a mailto link
SMFF på Facebook
 
Svenskt Modellflyg
 
Restriktionsområden
 
Drönarkartan
 
 

Postadress:
Sveriges Modellflygförbund
Box 7819
103 96 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Flygsportförbundet, Flygets Hus, Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: +46104765471
E-post: This is a mailto link

Se all info