Hoppa till sidans innehåll

Här hittar du information om SMFF:s försäkringar.


Det finns två försäkringar som din klubb och klubbens medlemmar kan komma i åtnjutande av. Den ena är Riksidrottförbundets grundförsäkring (Folksam) och den andra är Sveriges Modellflygförbunds ansvars- och förmögenhetsbrottsförsäkring (If).

 

Ansvarsförsäkring

SMFF:s ansvarsförsäkring täcker den skada ditt modellflygplan kan åsamka person och materiel. Några exempel är att ditt flygplan störtar i en bil eller då det kolliderar med ett annat flygande föremål. Även personskador täcks. Försäkringen gäller även då icke-medlemmar tillfälligt deltar i verksamheten, till exempel under skol- eller "prova på"-flygning.

Försäkringen gäller på de platser som varje enskild klubbstyrelse beslutat vara klubbens officiella flygfält. Det kan gärna vara flera fält, men klubben måste formellt besluta om detta. Försäkringen gäller således inte vid flygning på icke anvisad plats. Platsen ska vara dokumenterad på ett papper innan den är godkänd.

Högsta ersättningsbelopp är 20 000 000 kronor.
Självrisken är 4000 kr.

Försäkringen gäller för alla medlemmar som genom klubbar anslutits till Sveriges Modellflygförbund vid all flygning under förutsättning att denna sker enligt de regler och bestämmelser som gäller inom Sveriges Modellflygförbund (SMFF)

Försäkringen gäller vidare för all övrig verksamhet som arrangeras av klubbar och SMFF.

Försäkringen  gäller även för elever/nybörjare samt icke medlemmar som vid enstaka tillfällen deltar i verksamheten under handledning av klubbfunktionär.

Försäkringen gäller även under internationella tävlingar och träffar i hela världen (inklusive USA och Kanada) för den som representerar SMFF eller ansluten klubb. 

Försäkringen gäller inte för skador som inträffar när modelluftfarkosten dirigeras från en plats utanför område som godkänts för start och landning av SMFF eller ansluten klubbstyrelse.

De delar av SMFF:s försäkringsbrev från IF som rör ansvarsförsäkringen hittar du i en separat flik.

 

SMFF:s olycksfallsförsäkring

SMFF:s olycksfallsförsäkring täcker den skada som drabbar medlemmarna under utövande av modellflygning.

Ersättningar sker i relation till den uppkomna skadan efter försäkringsbolagets normer. maxbeloppen är:

Medicinsk invaliditet 5 basbelopp
Ekonomisk invaliditet 10 basbelopp
Dödsfall 0,5 basbelopp
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader skäliga kostnader
Rehabilitering 2 basbelopp
Merkostnader:  
Personliga tillhörigheter 0,5 basbelopp
Extra kostnader under den
akuta läkningstiden
3 basbelopp
   

 

Genom vårt medlemskap i Riksidrottsförbundet omfattas vi även av RF:s grundförsäkring. Den försäkringen gäller de funktionärer och ledare i ideella föreningar som inte är aktiva utövare.

Mer om den försäkringen kan du läsa här:

 

RF:s Grundförsäkring, vilkor

Foundation's Basic Policy , Terms

 

Medicinsk invaliditet
Uppdaterad: 28 JUN 2018 14:05 Skribent: Rolle Brebäck
SMFF på Facebook
 
Svenskt Modellflyg
 
Restriktionsområden
 
Drönarkartan
 
 

Postadress:
Sveriges Modellflygförbund
Box 7819
103 96 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Flygsportförbundet, Flygets Hus, Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: +46104765471
E-post: This is a mailto link

Se all info