Hoppa till sidans innehåll

Remissvar Kameraövervakningslagen


Här hittar du samtliga till Regeringskansliet inkomna remissvar avseende promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål (Ju2016/09129/L6). 

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
001 Riksdagens ombudsmän 001 Riksdagens ombudsmän 001 Riksdagens ombudsmän 2017-03-15 PDF 112 KB
002 Malmö Tingsrätt 002 Malmö Tingsrätt 002 Malmö Tingsrätt 2017-03-15 PDF 47 KB
003 Kammarrätten i Stockholm 003 Kammarrätten i Stockholm 003 Kammarrätten i Stockholm 2017-03-15 PDF 36 KB
004 Förvaltningsrätten i Linköping 004 Förvaltningsrätten i Linköping 004 Förvaltningsrätten i Linköping 2017-03-15 PDF 63 KB
005 Justitiekanslern 005 Justitiekanslern 005 Justitiekanslern 2017-03-15 PDF 115 KB
006 Polismyndigheten 006 Polismyndigheten 006 Polismyndigheten 2017-03-15 PDF 1 MB
007 Datainspektionen 007 Datainspektionen 007 Datainspektionen 2017-03-15 PDF 303 KB
008 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 008 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 008 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2017-03-15 PDF 343 KB
009 Kustbevakningen 009 Kustbevakningen 009 Kustbevakningen 2017-03-15 PDF 94 KB
010 Utredningen om kameraövervakningslagen Ju2015_14 010 Utredningen om kameraövervakningslagen Ju2015_14 010 Utredningen om kameraövervakningslagen Ju2015_14 2017-03-15 PDF 108 KB
011 Försvarsmakten 011 Försvarsmakten 011 Försvarsmakten 2017-02-23 PDF 41 KB
012 Försvarets materielverk 012 Försvarets materielverk 012 Försvarets materielverk 2017-02-23 PDF 326 KB
013 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOA) 013 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOA) 013 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOA) 2017-02-23 PDF 56 KB
014 Försvarets radioanstalt 014 Försvarets radioanstalt 014 Försvarets radioanstalt 2017-02-23 PDF 41 KB
015 Tullverket 015 Tullverket 015 Tullverket 2017-02-23 PDF 27 KB
016 Länsstyrelsen i Dalarnas län 016 Länsstyrelsen i Dalarnas län 016 Länsstyrelsen i Dalarnas län 2017-02-23 PDF 107 KB
017 Länsstyrelsen i Skåne län 017 Länsstyrelsen i Skåne län 017 Länsstyrelsen i Skåne län 2017-02-23 PDF 47 KB
018 Länsstyrelsen i Norrbottens län 018 Länsstyrelsen i Norrbottens län 018 Länsstyrelsen i Norrbottens län 2017-02-23 PDF 106 KB
019 Länsstyrelsen i Stockholms län 019 Länsstyrelsen i Stockholms län 019 Länsstyrelsen i Stockholms län 2017-02-23 PDF 22 KB
020 Länsstyrelsen i Östergötlands län 020 Länsstyrelsen i Östergötlands län 020 Länsstyrelsen i Östergötlands län 2017-02-23 PDF 121 KB
021 Länsstyrelsen Västra Götalands län 021 Länsstyrelsen Västra Götalands län 021 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2017-02-23 PDF 88 KB
022 Konsumentverket 022 Konsumentverket 022 Konsumentverket 2017-02-23 PDF 231 KB
023 Stockholms universitet 023 Stockholms universitet 023 Stockholms universitet 2017-02-23 PDF 75 KB
024 Sveriges Lantbruksunivseritet 024 Sveriges Lantbruksunivseritet 024 Sveriges Lantbruksunivseritet 2017-02-23 PDF 44 KB
025 Jordbruksverket 025 Jordbruksverket 025 Jordbruksverket 2017-02-23 PDF 35 KB
026 Transportstyrelsen 026 Transportstyrelsen 026 Transportstyrelsen 2017-02-23 PDF 82 KB
027 Sjöfartsverket 027 Sjöfartsverket 027 Sjöfartsverket 2017-02-23 PDF 78 KB
028 Trafikverket 028 Trafikverket 028 Trafikverket 2017-02-23 PDF 500 KB
029 Skogsstyrelsen 029 Skogsstyrelsen 029 Skogsstyrelsen 2017-02-23 PDF 41 KB
030 Lantmäteriet 030 Lantmäteriet 030 Lantmäteriet 2017-02-23 PDF 112 KB
031 Luftfartsverket 031 Luftfartsverket 031 Luftfartsverket 2017-02-23 PDF 132 KB
032 Vinnova 032 Vinnova 032 Vinnova 2017-02-23 PDF 108 KB
034 Bildleverantörernas Förening 034 Bildleverantörernas Förening 034 Bildleverantörernas Förening 2017-02-23 PDF 44 KB
036 Lantbrukarnas Riksförbund 036 Lantbrukarnas Riksförbund 036 Lantbrukarnas Riksförbund 2017-02-23 PDF 3 MB
038 Missing People Sweden 038 Missing People Sweden 038 Missing People Sweden 2017-02-23 PDF 92 KB
039 Mäklarsamfundet 039 Mäklarsamfundet 039 Mäklarsamfundet 2017-02-23 PDF 20 KB
040 SkogForsk 040 SkogForsk 040 SkogForsk 2017-02-23 PDF 79 KB
042 Skogsindustrierna 042 Skogsindustrierna 042 Skogsindustrierna 2017-02-23 PDF 73 KB
043 Sveriges Byggindustriers 043 Sveriges Byggindustriers 043 Sveriges Byggindustriers 2017-02-23 PDF 112 KB
044 Svensk Handel 044 Svensk Handel 044 Svensk Handel 2017-02-23 PDF 173 KB
045 Journalistförbundet 045 Journalistförbundet 045 Journalistförbundet 2017-02-23 PDF 581 KB
048 SWESEC Svenska säkerhetsföretag 048 SWESEC Svenska säkerhetsföretag 048 SWESEC Svenska säkerhetsföretag 2017-02-23 PDF 42 KB
049 Tidningsutgivarna 049 Tidningsutgivarna 049 Tidningsutgivarna 2017-02-23 PDF 31 KB
050 UAS Sweden 050 UAS Sweden 050 UAS Sweden 2017-02-23 PDF 401 KB
051 Flygsportförbundet 051 Flygsportförbundet 051 Flygsportförbundet 2017-02-23 PDF 60 KB
053 Sveriges Modellflygförbund 053 Sveriges Modellflygförbund 053 Sveriges Modellflygförbund 2017-02-23 PDF 52 KB
054 Svenska fotografers förbund 054 Svenska fotografers förbund 054 Svenska fotografers förbund 2017-02-23 PDF 80 KB
055 Volvo Cars 055 Volvo Cars 055 Volvo Cars 2017-02-23 PDF 56 KB
056 Ingemar Thörn 056 Ingemar Thörn 056 Ingemar Thörn 2017-02-23 PDF 69 KB
057 Sveriges Advokatsamfund 057 Sveriges Advokatsamfund 057 Sveriges Advokatsamfund 2017-02-23 PDF 22 KB
058 Sveriges Jordägarförbund 058 Sveriges Jordägarförbund 058 Sveriges Jordägarförbund 2017-02-23 PDF 112 KB
059 Knut Johansen 059 Knut Johansen 059 Knut Johansen 2017-02-23 PDF 307 KB
059 Knut Johansen Bilaga 3 059 Knut Johansen Bilaga 3 059 Knut Johansen Bilaga 3 2017-02-23 PDF 324 KB
059 Knut Johansen Yttrande 059 Knut Johansen Yttrande 059 Knut Johansen Yttrande 2017-02-23 PDF 281 KB
060 Niclas Pålsson 060 Niclas Pålsson 060 Niclas Pålsson 2017-02-23 PDF 45 KB
061 Film och TV-producenterna 061 Film och TV-producenterna 061 Film och TV-producenterna 2017-02-23 PDF 116 KB
062 Huddinge kommun 062 Huddinge kommun 062 Huddinge kommun 2017-03-15 PDF 29 KB
063 Spotscale 063 Spotscale 063 Spotscale 2017-03-15 PDF 32 KB
064 Stockholms Handelskammare 064 Stockholms Handelskammare 064 Stockholms Handelskammare 2017-03-15 PDF 57 KB
 
 
 
SMFF på Facebook
  
 
 
   
  

Postadress:
Sveriges Modellflygförbund
Svenska Flygsportförbundet, Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46 10 476 54 71
E-post: This is a mailto link

Se all info