Hoppa till sidans innehåll

Medlemsregistrering i IdrottOnline


Vi i klubben har registrerat våra medlemmar i IdrottOnline men vi inser inte riktigt hur vi skall betala. Hur gör man?

Förbundet skickar er inbetalningskort med vissa mellanrum.

Visa svar


Dölj svar


Vi har bytt styrelse i klubben och behöver nya inloggningsuppgifter i IdrottOnline för att administrera klubben. Hur gör man?

Om klubbens tidigare administratörer inte längre är tillgängliga behöver klubben en ny huvudadministratör. 

Sådana örenden kan ej handläggas av Sveriges Modellflygförbund eller Flygsportförbundet. Kontakta Riksidrottsförbudnet direkt för detta ärende. Se http://www1.idrottonline.se/SkaffaIdrottOnline/ för mer information.

Visa svar


Dölj svar


Hur ändrar jag en medlems RC-Bevisnivå?

För att ändra RC-Bevis behöver man först ta bort det existerande RC-Beviset och sedan lägga in ett nytt.

För att ta bort ett RC-Bevis, klicka i den person som avses, och tryck på ”Avsluta licens”. Därefter skapa ett nytt RC-Bevis med de rätta uppgifterna enligt instruktionen.

Kansliet kommer att märka att en person fått nya uppgifter och skicka ut ett nytt medlemskort om de nya uppgifterna innebär utökade bevisbehörigheter. Om ändringen medför minskade behörigheter kommer inte uppgifterna ut på medlemskortet förrän nästa ordinarie medlemskortsutskick.

Visa svar


Dölj svar


Hur registrerar man flera individer till att tillhöra samma familj trots att dessa är folkbokförda på olika adresser?

SMFF hanterar familjeförhållanden genom att jämföra bokföringsadresser. Personer som är folkbokförda på samma adress kommer, om inget annat anges, att betraktas vara familjerelaterade och erhålla därmed familjerabatt.

Idag är det emellertid så att många med familjeliknande förhållanden inte är folkbokförda på samma adress. Det gäller särskilt barn med frånskilda föräldrar. För att dessa skall ingå i samma familj, registrera dessa med en särskilt angiven adress.

Gör enligt följande. Sök upp medlemmen i registret, under filken ”Medlemmar”:

Sök ut medlemmen vars adress skall justeras

 

Här anger vi den aktuella medlemmens namn, men det går också bra att endast ange delar av namnet eller inget namn alls och söka upp personen genom att bläddra igenom medlemslistan.

 

Nu angav vi namnet och fick möjligheten att välja medlemmen för redigering. Vi klickar på namnet.

Välj personen som skall redigeras

 

När medlemmens uppgifter dyker upp ser man att det finns en folkbokföringsadress knuten till medlemmen. Om vi vill att han skall, SMFF-mässigt, tillhöra samma hushåll som en annan person matar vi in denna adress i valet ”Lägg till adress”.

 

Välj att ange en egen adress istället för folkbokföringsadressen

 

När man lägge rtill en adress anger man en alternativ adress som fortsättningsvis skall betraktas vara personens kontaktadress. I detta fall önskar vi att personens kontaktadress skall vara densamma som hans mor har, "Skönflygande vägen 35", även om medlemmen ifråga är folkbokförd på annan plats.

Spara den nya adressen

 

Tillse att rutan ”Kontakta mig på denna adress” är ikryssad för den adress som skall vara aktuell. Som också syns är folkbokföringsadressen grå, vilket betyder att man inte kan ändra den. Den ändras endast genom justering av folkbokföringsregisret.

Tänk också på att adresserna kommer jämföras maskinellt, vilket betyder att stavning har betydelse. För att vara på den säkra sidan, klipp ut den aktuella adressen och klistra in den i dialogen ovan.

Avslutningsvis sparar vi den nya informationen genom att trycka på ”Avsluta och spara”.

 

Visa svar


Dölj svar


Var hittar jag fliken för medlemsregistrering i IdrottOnline?

För att komma åt klubbens medlemsregister behöver man först och främst logga in i IdrottOnline med hjälp av det användarnamn och lösenord man erhållit. Har du inte hittat inloggningssidan läs då hur man hittar klubbens sida i IdrottOnline.

När man väl loggat in kommer ett antal flikar att dyka upp längst upp i webbsidan. Medlemsregisterfliken syns inringad nedan.

Flikar i klubbens sida

 

Om filken inte syns har din användare inte tillräckliga behörigheter för att administrera medlemsregistret. Detta inträffar vanligen när klubben bytt administratörer och erforderliga behörigheter inte har överförts.

Det finns två sätt att komma tillrätta med problemet. Det enklaste för klubben är att den avgående administratören överför behörigheterna som det sista han gör. I IdrottOnline:s guide "Administrera behörigheter" framgår det hur man går till väga. Denna guide hittar man bland IdrottOnline:s manualer. Framför allt sidorna fem och framåt (i utgåva maj 2011) är intressant för att lösa detta problem.

I somliga fall är det inte möjligt för den avgående administratören att sköta dessa uppgifter. Isåfall får man kontakta IdrottOnline själva för att behörigheterna skall överföras. Detta kan man göra genom att ringa till IdrottOnline:s support eller skicka ebrev till klubbadministrationen på IdrottOnline.

Visa svar


Dölj svar


Hur får man medlemmarnas adresser att uppdateras automatiskt i IdrottOnline?

En av de mest rationella finesserna med IdrottOnline är att medlemmarnas adresser uppdateras automatiskt när personen ifråga flyttar. Det fungerar så att IdrottOnline importerar adressinformation varje månad från Statens Person och Adressregister (SPAR).

När en person flyttar kommer därmed adressen ganska omgående automatiskt att uppdatera sig automatiskt. Hur kommer man då i åtnjutande av denna finess?

Genom att söka fram en medlem och klicka på dess namn får man upp nedanstående dialog. Den faktiska adressen är i detta fall utsuddad för att skydda de oskyldiga, men här syns ändå ganska omgående att det finns två adresser registrerade. Dels finns den övre som är den adress som matats in och dels den lägre som är folkbokföringsadressen. I anslutning till respektive adress kan klubbens administratör välja vilken adress som skall gälla för denne medlem. I detta fall är det den manuellt angivna adressen som är förkryssad, se markeringarna vid "Kontakta mig på denna adress". För att få adressändringar automatisk till denne medlem, kryssa i den nedre "Kontakta mig på denna adress" och välj "Avsluta och spara".

 

 SPAR-adress

Visa svar


Dölj svar


SMFF på Facebook
  
FSF webshop
 
  

 

Antal besökare på sajten:

 

Kom med synpunkter på sajten!

Postadress:
Sveriges Modellflygförbund
Svenska Flygsportförbundet, Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46 10 476 54 71
E-post: This is a mailto link