Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Försäkringar

Här hittar du information om SMFF:s försäkringar.


Som medlem i en till Sveriges Modellflygförbund ansluten modellflygförening är du försäkrad dels för skador på dig själv och dels skador på andra personer eller annans egendom. Försäkringen gäller numera i hela världen utan undantag. Ett villkor är att du alltid flyger efter det aktuella landets regelverk.

Ansvarsförsäkring

SMFF:s ansvarsförsäkring täcker den skada ditt modellflygplan kan åsamka person och materiel. Några exempel är att ditt flygplan störtar i en bil eller då det kolliderar med ett annat flygande föremål. Även personskador täcks. Försäkringen gäller även då icke-medlemmar tillfälligt deltar i verksamheten, till exempel under skol- eller "prova på"-flygning med dubbelkommando.

Högsta ersättningsbelopp är 20 000 000 kronor. Självrisken är 4000 kr.

Försäkringen gäller vidare för all övrig verksamhet som arrangeras av klubbar och SMFF.

Försäkringen gäller även för elever/nybörjare samt icke medlemmar som vid enstaka tillfällen deltar i verksamheten under handledning av klubbfunktionär.

Olycksfallsförsäkring

SMFF:s olycksfallsförsäkring täcker den skada som drabbar medlemmarna under utövande av modellflygning.

Ersättningar sker i relation till den uppkomna skadan efter försäkringsbolagets normer. Maxbeloppen framgår i försäkringsbrevet.

RF:s grundförsäkring

Genom din förenings medlemskap i Flygsportförbundet omfattas vi även av RF:s grundförsäkring. Den försäkringen gäller de funktionärer och ledare i ideella föreningar som inte är aktiva utövare.

Mer om den försäkringen kan du läsa här:

RF:s Grundförsäkring, villkor Länk till annan webbplats.

Så här anmäler du en skada

Skadeanmälan Pdf, 54.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-10-06

Senast uppdaterad: 2022-11-19

Författare: Lars Ekstedt