Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Fenix satsar på unga ledare

Flygsportbidraget på 10 000 kr gick till att fem personer under 30 år kunde gå en grundläggande tränarutbildning i syfte av att kunna främja Skärmflygningen för unga flygare. Marina Ström Saez berättar mer.

Utbildningen bestod av två online-seminarier samt inlämningsuppgifter där man fick reflektera kring olika ämnen som en instruktör/tränare eller funktionär i en idrottsförening möter.

Det diskuterades med andra idrottsföreningar men även mellan oss i vår förening kring vilka utmaningar och möjligheter vi har och hur vi kan tillämpa kunskaperna i våra olika roller inom föreningen. För att få mer specifik kunskap om hur vi kan utveckla klubben för unga flygare så skickade vi bland annat ut en enkät som vi sen har försökt använda som underlag i hur vi ska planera framtida aktiviteter.

Alla som deltog från vår förening är aktiva flygare och aktiva funktionärer. De har bland annat utvecklat sin förmåga att vara drivande och hjälpa till under våra flygaktiviteter. Det kan handla om att tagit en mer betydande roll under verksamhetsdagar, t.ex. som startledare. Men även hjälpa andra flygare vid starterna, introducerat startplatser och flygområden. Med andra ord varit en person som flygare har kunnat vända sig till för att få stöttning. Extra fokus har varit att fånga upp nya och unga flygare, se till att de ska känna sig välkomna och bekväma i flygsammanhang. Både genom att lära ut en övning eller att peppa/motivera dem till att komma ut på aktiviteter.

Det har funnits idéer på att ha aktiviteter, så som markhantering där fokus ska vara på just unga. Hur vi kan locka fler unga att börja eller hur vi kan få fler unga att stanna kvar i idrotten. Men tyvärr har vi inte kunnat genomföra dessa än, då vädret inte varit med oss.

Satsningen kommer fortsätta nästa år, med många planer om konkreta aktiviteter. Exempelvis olika lekar för att skapa en gemenskap samt för att öva upp färdigheter genom flygningen, men även för att visa upp idrotten för andra som skulle kunna tänka sig att börja.

Publicerad: 2023-01-07

Senast uppdaterad: 2023-01-07

Författare: Kjell Folkesson

Vill din förening satsa på unga ledare?

Denna möjlighet finns för LOK-redovisande föreningar och som har ledare som är 30 år eller yngre att få bidrag till att få dessa ledare att gå idrottens tränarutbildningar Länk till annan webbplats..

För mer info skicka e-post om intresse till gs@flygsport.se

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp