Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Intressepoltisk grupp

Arbetsgruppen består av:

 • Intressepolitisk koordinator: Patrik Öhrström
 • Tina Acketoft
 • Björn Hårdstedt
 • Håkan Sjöberg
 • Victoria Barrsäter
 • Olle Ytterberg
 • GS Kjell folkesson

Svenska Flygsportförbundets (FSF) intressepolitiska grupp ska bevaka frågor som rör Svensk Flygsport på nationell nivå och som har betydelse för förbundets medlemmar och deras möjligheter att utöva flygsport.

Gruppen består av ordförande och ledamöter (2-4 stycken) som utses av förbundsstyrelsen. Gruppen kan adjungera förbundets generalsekreterare till sina möten. Gruppens möten ska protokollföras. Gruppen rapporterar sitt arbete till förbundsstyrelsen vid ordinarie styrelsemöten. Gruppens arbete finansieras av FSF.

Gruppens främsta arbetsuppgift är intressepolitiskt påverkansarbete, vilket innebär att informera, ställa krav på och uppvakta politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare inom olika samhällsområden som berör svensk flygsport på nationell nivå.

Ett framgångsrikt påverkansarbete bygger på tre komponenter – en aktuell fråga, en målgrupp och en strategi.

Aktuella frågor kan till exempel identifieras genom att bevaka samhällsdebatten och forskningen, eller ha kontakt med förbundets grenförbund, föreningar och deras medlemmar. Därefter identifieras vem eller vilka som är mottagare. Strategin handlar om hur frågan ska paketeras och kommuniceras för att Svensk Flygsports budskap ska nå fram till målgruppen. Det kan handla om allt från att skriva en debattartikel, svara på en remiss, eller ta fram en rapport, till att uppvakta politiker eller anordna utbildningar.

Gruppen ska

 • vara kunskapsbärare för att förmedla vad flygsport är och hur det utövas, och beskriva hur olika politiska beslut får konsekvenser för förbundets medlemmar i sitt utövande av flygsport
 • öka samarbeta med närliggande förbund i gemensamma frågor
 • hitta samverkan med andra aktörer inom civilsamhället. Nätverka, debattera och gå på andra föreningar/aktörers aktiviteter
 • göra Svensk Flygsport känt hos beslutsfattare och upparbeta personliga kontakter och nätverk med politiker och tjänstemän
 • arbeta med att göra flygsport synligare i Sverige och att underlätta utövandet av flygsport i Sverige
 • skriva utlåtanden, remissvar, insändare och debattartiklar
 • säkerställa att FSF är representerat i relevanta nationella nämnder och arbetsgrupper som hanterar frågor som rör flygsport
 • supporta lokala föreningar och distrikt i aktuella frågor.

Gruppen ska inte

 • leda arbetet med regionala och lokala frågor, dessa hanteras bäst av berört distrikt och berörda föreningar.

Publicerad: 2022-09-03

Senast uppdaterad: 2023-08-13

Författare: Kjell Folkesson

Sponsorer

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp