Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Inköp av Nitrometan

Ansökan om tillstånd för att köpa in Nitrometan sker numera hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och är avgiftsfri.

Processen är enligt följande:
1) Ni ansöker hos MSB om att få blanda Nitrometan.
2) MSB kontrollerar med Polisen mm
3) MSB kollar med SMFF om personen "behöver"
a SMFF kontrollerar om personen har giltigt medlemskap
b SMFF kontrollerar om personer har giltig tävlingslicens i någon gren
4) MSB fattar beslut

3b) Varför tävlingslicens? Det visar att man är intresserad och den är tidsbegränsad och den går att avsluta.
En tävlingslicens kostar 1oo kr för Friflyg och Linflyg samt 400 kr för Radioflyg. Ingen perfekt lösning men en lösning med kort giltighet 1 år.
Det betyder att ni inte kan hänvisa til FAI licens som har 5 års giltighet eller till B Behörighet som räcker livet ut.

Om ni ansöker om tillstånd från MSB utan att ha SMFF medlemskap och SMFF tävlingslicens kommer ni att debiteras en avgift på upptill 750 kr från SMFF beroende på hur mycket tid som åtgår för att hantera ärendet.

Utgångsämnen till hemgjorda sprängämnen – sprängämnesprekursorer

 

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Från den 1 februari 2021 gäller de skärpta regler som beskrivs nedan.

EU-förordning 2019/148 (pdf) Länk till annan webbplats.

Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

EU-kommissionens vägledning Länk till annan webbplats.

Privatpersoner måste ha tillstånd

Den som vill köpa och använda kemiska produkter som innehåller nitrometan mer än 16 viktsprocent (motsvarar mer än 12 volym% nitrometan i RC-bränslen) måste från och med den 1 Februari 2021 ha tillstånd till det.

Tänk på att söka bränsle för det du kommer att behöva (typ för 30% nitrometan om ni behöver det samt för minst 16 liter så vi kan skicka det till er).

Tillstånd som MSB utfärdat enligt tidigare regler på området är giltiga till det datum som anges i beslutet, dock som längst till och med den 1 februari 2022.

Ansökan om tillstånd görs på en särskild blankett. Notera att MSB inte kan ge tillstånd till ämnen eller halter som är förbjudna för enskilda.

Ansökan om tillstånd sker hos MSB och är avgiftsfri.

MSB har lanserat möjligheten för privatpersoner att ansöka om tillstånd till nitrometan och RC-bränslen elektroniskt via BankID eller Freja eID+. Detta som ett alternativ till att använda blanketten (som dock finns kvar).

Länken till e-ansökan finns under rubriken " Information för enskilda – privatpersoner" på MSB's webbsida www.msb.se/prekursorer Länk till annan webbplats. .

 

 

Publicerad: 2024-05-08

Senast uppdaterad: 2024-05-08

Författare: Jonny Gullberg