Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

SMFF Miljökompendium

Välkommen att läsa modellflygets miljökompendium. Syftet med detta kompendium är att vara ett verktyg för såväl enskilda modellflygare som modellflygklubbar.

Vi hoppas att kompendiet kan ge information och möjligheter till miljöarbete inom modellflyget – som inte behöver vara tidskrävande eller svårt, små praktiska åtgärder räcker långt.

Bakgrund – modellflyg i Sverige

I Sverige finns det ca 180 klubbar med modellflygverksamhet. De flesta lubbarna hör till Sveriges Modellflygklubb (SMFF), som har ca 5000 medlemmar spridda över landet. Modellflygverksamhet är mycket varierande. Den kan bedrivas både inomhus och utomhus, modeller kan byggas hemma eller i klubblokaler, modeller kan ha en motor (förbränningsmotor, elmotor, gummimotor) eller de kan vara motorlösa. Modeller flygs på många olika platser och är tillverkade av varierande material.

Modellflygets tre huvudklasser: RC-modeller, linflygmodeller och friflygmodeller, innehåller 38 internationella tävlingsklasser inom FAI och de flesta av dessa bedrivs i Sverige. Det finns också ett tjugotal svenska tävlingsklasser.

Som resultat av mycket varierande verksamhet är påverkan på miljön därigenom långt ifrån likadan i alla modellflygklubbarnas fall. Detta dokument kan förhoppningsvis ändå tillämpas på alla.


  1.  

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-28

Författare: Lars Ekstedt